Privacy Policy / Disclaimer / DMCA / Voorwaarden / AVG

door GrappigeFotos.nl

*********************

Privacy Policy

Met uw toestemming worden cookies op uw apparatuur geplaatst. Door het gebruik van cookies is het mogelijk om de advertenties af te stemmen op voorhanden zijnde gegevens in offline bronnen, kan gebruik worden gemaakt van de geografische locatiegegevens van u als gebruiker en kunnen apparaten worden gekoppeld op basis uw gegevens op meerdere apparaten. Dit alles dient er toe om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. De cookies dienen er mede toe om de weergave van advertenties te meten, hier inzichten uit te verkrijgen en rapporten te genereren.

GrappigeVideos.nl gebruikt cookies van Google Analytics om het verkeer te analyseren. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

We gebruiken preroll video´s met advertenties erin van Showheroes SE, Beeswas, Freewheel, Outbrain, Smart Adserver, Google Advertising Products en Xandr.

Ook serveren wij affiliate advertenties van Trade Tracker, Daisycon, Adtraction en Bol. Als je akkoord gaat met het gebruik van cookies, kun je deze site blijven bezoeken. Onze affiliate aanbevelingen zijn divers in aanbod. We raden aan om altijd goed onderzoek te doen voordat er iets aangekocht wordt. Met name bij financiële suggesties is de regel dat geld lenen geld kost. Leen alleen na zorgvuldige overweging en onderzoek.

Persoonsgegevens die wij verwerken

GrappigeVideos.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@GrappigeVideos.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

GrappigeVideos.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– GrappigeVideos.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– GrappigeVideos.nl volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GrappigeVideos.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

GrappigeVideos.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

GrappigeVideos.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. GrappigeVideos.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GrappigeVideos.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@GrappigeVideos.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. GrappigeVideos.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GrappigeVideos.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@GrappigeVideos.nl.

===============================

Report Abuse > Notification of Claimed Copyright Infringement

Only letters written in Dutch will be processed. E-Mails and letters in other languages will be ignored.
Please write a letter to our official office. E-mails will not be read. Spam folders will not be opened obviously.

If you believe that copyright infringement or intellectual property rights have been violated, please provide us with the following information:

  • an electronic or physical signature of the person authorized to act on behalf of the owner of the copyright or other intellectual property interest;
  • a description of the copyrighted work or other intellectual property that you claim has been infringed;
  • a description or url on yoursite.com where the material that you claim is infringing is located on the yoursite.com site;
  • your current contact information, including telephone number, and/or email address;
  • Your statement and good faith belief that the disputed use is not authorized by the copyright or intellectual property owner, its agent, or the law;
  • Your statement made under penalty of perjury, that the above information in your Notice is accurate and that you are the copyright or intellectual property owner or authorized to act on the copyright or intellectual property owner’s behalf.

==================================

Disclaimer

Alle artikelen op GrappigeVideos.nl dienen als humoristisch of vermakelijk te worden bestempeld. Eventueel geplaatste meningen zijn enkel en alleen die van de betreffende blogger. GrappigeVideos.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor elke vorm van schade, direct of indirect, voortvloeiend uit door ons geplaatste items. Eventuele informatie die u aan ons doorgeeft kan door ons gebruikt worden in posts op onze site, tenzij expliciet aangegeven wordt dat de betreffende informatie niet voor publicatie gebruikt mag worden. Veel posts op DB zijn rechtstreekse links naar andere websites. Eventuele klachten over dergelijke items dienen dus altijd in de eerste plaats aan de betreffende sites te worden gericht.

Aansprakelijkheid

Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten, enz. die op GrappigeVideos.nl worden geplaatst, vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker(s) die ze post. Hoewel GrappigeVideos.nl de website beheert als een goede huisvader, kan het niet alle door gebruikers gegenereerde inhoud op de publieke ruimte controleren. Daarom kan GrappigeVideos.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de geplaatste gebruikerscontent, noch voor de inhoud van andere websites die op welke manier dan ook zijn gelinkt aan GrappigeVideos.nl, noch voor het ongeoorloofd gebruik door derden van persoonsgegevens, log-ins, e-mailadressen, enz.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het raadplegen van de website. GrappigeVideos.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk geleden schade, van welke aard dan ook (direct, indirect, gevolgschade, enz.) door nalatigheid of vergetelheid bij de opstelling, uitbating en aanbieding van de website, inclusief al zijn onderdelen.

GrappigeVideos.nl DMCA disclaimer:

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder: de eigenaar: de eigenaar van de website; gebruik(en): alle denkbare handelingen; u: de gebruiker (bezoeker) van de website; de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3.De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4.De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.

Deze disclaimer komt van de site : http://www.internetrechten.nl

Mocht er, ondanks onze zorgvuldige werkwijze, op deze site content staan die er volgens u niet op hoort wegens copyright of auteursrecht dan gelden hier voor de DMCA voorschriften m.a.w. notice and takedown. Emails worden niet gelezen (komt in de spam tussen alle fishingmails), normale briefpost wel.


Algemene voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u op enige wijze gebruikmaakt van de site en/of de diensten ervan. Als u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden van GrappigeVideos.nl, maak dan op geen enkele wijze gebruik van de site en/of de diensten ervan. We raden u aan om de algemene voorwaarden regelmatig te controleren.

GrappigeVideos.nl is een entertainmentplatform dat gebruikers de mogelijkheid biedt om foto’s, video’s, tekstuele informatie, links en andere inhoud te plaatsen.

Beleid ten aanzien van inhoud

Alle inhoud (“inzendingen”), inclusief afbeeldingen, video’s, tekst, links, opmerkingen, ideeën en suggesties en andere soorten media/gegevens (“materiaal”) die door u naar de site worden verzonden, blijven uw exclusieve eigendom. U bent als enige verantwoordelijk voor de inzending en de gevolgen van het indienen van materiaal op de site door het te plaatsen, te delen, te reageren en voor te stellen op/naar de site. Elk ingediend materiaal wordt geacht openbare informatie te zijn.

U garandeert ook dat u alle rechten op het materiaal bezit en dat het openbare gebruik van het materiaal door GrappigeVideos.nl geen inbreuk zal maken op of in strijd zal zijn met enige wet, regelgeving of rechten, waaronder maar niet beperkt tot vertrouwelijkheid, privacy en auteursrechten van een derde partij. U erkent dat GrappigeVideos.nl geen kennis heeft van uw rechtmatigheid om enig materiaal aan de site en/of gebruikers/bezoekers van de site te verzenden/wijzigen en u doet afstand van het recht om enige vordering tegen GrappigeVideos.nl in te dienen in verband met het materiaal/informatie die u genereert/indient met uw activiteit op de site.

U verklaart en garandeert dat het materiaal dat door u is ingediend/genereren of uw activiteit op de site niet misleidend, onwettig, obsceen, racistisch, kinderexploitatie, haat of grof taalgebruik, dreigend, lasterlijk, misbruikend, bedrieglijk, frauduleus, inbreuk makend op de privacy, intellectuele eigendom of vertrouwelijkheid van derden, of in strijd met de algemene voorwaarden van GrappigeVideos.nl is.

U verklaart ook en garandeert dat het materiaal geen inbreuk maakt op handelsmerken en octrooien, publiciteitsrechten, auteursrechten; geen persoon of informatie over de persoon jonger dan 16 jaar in welke vorm dan ook afbeeldt; geen ongevraagde reclame, spyware, virussen of codes bevat die de hardware en/of software van de gebruikers/bezoekers van de site kunnen beschadigen. U garandeert en verklaart dat u toestemming (en bewijs daarvan) heeft verkregen van elke identificeerbare persoon die op het materiaal is afgebeeld om de naam en afbeeldingen van de persoon op de website te gebruiken in overeenstemming met de algemene voorwaarden.

Nieuwsbrief

Je kunt via deze website opgeven om nieuws/de nieuwsbrief van ons te ontvangen in je mailbox. Hiervoor gebruiken wij jouw naam en emailadres. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van jouw toestemming zoals neergelegd in artikel 6(a) van de AVG. Jij mag te allen tijde jouw toestemming intrekken. Dit kan via de link in de nieuwsbrief of door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens. Deze bepaling is niet gebaseerd op een contractuele- of wettelijke verplichting, evenmin als een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een contract. Indien je ons de persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij je geen nieuwsbrief sturen.

Aanpassing cookieverklaring

Wij passen deze privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd aan. Wij wijzigen deze privacy- en cookieverklaring zonder waarschuwing vooraf. We raden jou aan deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen voor de laatste versie.

Contact

GrappigeVideos.nl behoudt het recht om zonder enige verplichting en naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk materiaal van de site te verwijderen, te verplaatsen of te bewerken, zonder enige kennisgeving.

Als je materiaal vindt waarvan je denkt dat het wettelijk de rechten van een derde partij of van jezelf schendt, of als je het materiaal beledigend vindt, volgens deze algemene voorwaarden, neem dan onmiddellijk contact met ons op via info@GrappigeVideos.nl